POLARDISTANS 2018

WSA WORLD CHAMPIONSHIPS LONGDISTANS

3 - 9 mars

Irene Hansen

PD160 6-8 Dogs Nome B

Sweden

Ida Vähäsalo

PD300 8 Dogs Nome C

Sweden

Peter Hultgren

PD160 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Jean-Luc Dawans

PD160 6-8 Dogs Nome C

Belgium

Siegbert Zertani

PD160 6-8 Dogs Nome C

Germany

Morten Normann Olsen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Norway

Ida Törnwall

PD160 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Ryan Reader

PD160 1-4 Dogs Pulka

Great Britain

Rinaldo Marioli

PD160 1-4 Dogs Pulka

Italy

Tina Lindhardsen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Denmark

Beni Singer

PD160 1-4 Dogs Pulka

Switzerland

Emeli Sundberg

PD160 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Angelika Dietrich

PD160 6-8 Dogs Nome C

Germany

Klaus Barth

PD160 6-8 Dogs Nome C

Germany

Ulrica Öhman

PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Claus Persson

PD160 6-8 Dogs Nome C

Denmark

Sandra Tellström

PD300 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Tobias Eliasson

PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Anders Bo Larsen

PD160 6-8 Dogs Nome C

Denmark

Åshild Hveem

PD300 – 1-4 Dogs Pulka

Norway

Astrid Klevmoen

PD300 – 1-4 Dogs Pulka

Norway

Anette Kvale Rye

PD160 - 6-8 Dogs Nome B

Norway

Manfred Witschel

PD160 6-8 Dogs Nome C

Germany

Hendrik Stachnau

PD300 8-12 Dogs Nome B

Germany

Lene Hagen Laustsen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Denmark

Per Hagen Laustsen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Denmark

Steven Frigaard

PD160 6-8 Dogs Nome C

Denmark

Léoty Arnaud

Reload PD160 6-8 Dogs Nome C

France

Kim John Hansen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Denmark

Lars Jämtsved

PD300 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Joakim Persson

PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Torbjörn Tellström

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Roger Alm

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

Sweden

David Nord Ax

PD300 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Dominik Winkler

PD160 6-8 Dogs Nome B

Austria

Eric Martinez

PD160 6-8 Dogs Nome C

France

Fransisco Hed

PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Simon Skårstedt

Reload PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Michael Sander Karstensen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Norway

Kim Cerny

PD160 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Lothar Reinshagen

PD300 12 Dogs Nome C

Germany

Malin Sundin Grindal

PD300 12 Dogs Nome C

Sweden

Allan Bog

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

France

Trannois Guy

PD160 6-8 Dogs Nome C

France

Geir Johansen

PD160 6-8 Dogs Nome C

Norway

Jean-Pierre Busio

PD300 12 Dogs Nome C

Norway

Tina Langstrup

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

Denmark

Cecilia Almén

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

Sweden

Ida Andersson

PD160 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Agneta Nilsson Hörnlund

PD300 – 8 Dogs Nome B

Sweden

Roger Massardier

PD300 – 1-4 Dogs Pulka

France

Angi Bühlmann

PD160 - 6-8 Dogs Nome C

Switzerland

Fredrik Persson

PD160 - 6-8 Dogs Nome B

Sweden

Linda Lindquist

PD160 6 Dogs Nome C

Sweden

Daniel Fellmann

PD160 1-4 Dogs Pulka

Norway

Kenneth Monsen

PD300 12 Dogs Nome C

Norway

Farcy Ludovic

PD300 - 12 Dogs Nome C

France

Syver Ole Eggen

PD160 1-4 Dogs Pulka

Norway

Jennie Kraft Hult

PD160 6 Dogs Nome B

Sweden

Ilze Dombrovska

PD160 6 Dogs Nome C

Latvia

Andreas Barth

PD300 8 Dogs Nome C

Sweden

Inger Kirstin Sandanbråten

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Norway

Frank Daams

PD160 – 8 Dogs Nome C

Netherlands

Sverre N. Moe

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Norway

Hans-Richard Beck

PD160 8 Dogs Nome C

Germany

Kim Rinke Jensen

PD160 6 Dogs Nome B

Denmark

Gunnar Olsen

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Tony Elliot Christoffersen

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Denmark

Hågen Bjørgum

PD300 - 12 Dogs Nome C

Norway

Catherine Fontaine

PD300 - 12 Dogs Nome C

France

Tobias Polinelli

PD300 - 8-12 Dogs Nome B

Switzerland

Michael Meyer

PD300 - 8-12 Dogs Nome B

Austria

Gösta Karlberg

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Sweden

Christer Afséer

PD300 - 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Hendrik Emanelsson

PD300 - 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Bernt Flatnes

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Norway

Giordano Tarara

PD300 - 12 Dogs Nome C

Italy

Jaromir Hurych

PD160 – 6 Dogs Nome B

Czech Republic

Berit Irene Smestad

PD160 - 1-4 Dogs Pulka

Norway

Frits Bakker

PD300 8-12 Dogs Nome B

Sweden

Eveline Koch

PD160 8 Dogs Nome C

Sweden

Niklas Olsson

PD160 6 Dogs Nome C

Sweden

Grzegorz Linda

PD300 – 8 Dogs Nome C

Poland

Jo Inge Fuglesreg

PD300 8-12 Dogs Nome B

Norway

Starter 2018
images/slider/Mndag_frberedelser-3.jpg

HISTORIK POLARDISTANS

by Lennart Andersson

View more
images/slider/Klaus_Barth_Polardistans_torsdag-21.jpg

REGISTERING PD2018

SV - EN - FR - DE

View more
images/slider/Krister_Mattsson_Polardistans_torsdag-70.jpg

Tävlingsregler

OBLIGATORISK FÖR ALLA STARTER

View more
images/slider/Polardistans_torsdag-5.jpg

obligatorisk utrustning

i släden

View more
images/slider/Mndag_frberedelser-67.jpg

Polardistans Tips

SV - EN - FR - DE

View more

Tävlingsregler 2018

 • Publicerad måndag, 11 september 2017 17:06
 • Skriven av Super User
 • Träffar: 3249

Tävlingen följer WSA:s regelverk - International WSA Race Rules, Sprint and Distance, version 2.17 EN (www.wsa-sleddog.com)

Tävlingarna är ca 160 km respektive ca 300 km och är enbart öppna för registrerade polarhundar av raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky.

 

TILLÄGG TILL WSA’s REGLER

 1. Kategori B: alaskan malamute, grönlandshund och samojed
  Kategori C: siberian husky

 2. Herrar och damer kör i samma klass i båda stilar och alla klasser.

 3. Minimumålder för förare är 18 år i alla klasser.

 4. Hundarna får anspännas i par i pulkastil.

 5. Samtliga spann i pulkaklassen skall ha broms, oavsett spannstorlek.

 6. Pulkan/slädens storlek skall vara tillräcklig stor så att utrustning som vakuumförpackats även ryms i uppackat tillstånd.

 7. I släde B får fast mittskalm används och den får vara en maximalt 10 mm tjock och klädd glasfiberstång. Nacklinor ska ha hakar av plast, varianten med gummilina och träpluggar/-pinnar, s.k. eskimåkulor samt den minsta (3/8”) varianten av pistolhakar i mässing.

 8. BGB-hake 1/ i metall får ej användas i slädhundstil och i pulkastil enbart om de är fästa i fasta skalmar.

 9. Tävlingen har öppen start, d.v.s. varje klass tilldelas ett startfönster och alla i klassen ska starta inom det angivna tidsintervallet för klassen.

 10. För hundar äldre än 10 år ska veterinärintyg uppvisas som inte är äldre än 10 dagar innan start. Kopia av veterinärintyget ska lämnas i sekretariatet i samband med registreringen.

 11. Hundarna ska vara registrerade och chipmärkta. Tatuering i örat godkänns inte.

 12. Vid registreringen kontrolleras registreringsbevis och vaccinationsintyg. Avsaknad av registreringsbevis i original, ej uppfyllda vaccinationskrav, brister i den obligatoriska utrustningen medför startförbud. Startavgiften återbetalas inte i dessa fall.

 13. Förare och handler som inte deltar i förar- och handlermötet medför startförbud. Startavgiften återbetalas inte i dessa fall.

 14. Meriteringsblankett som är i fylld på dator. Denna blankett används även som chiplista.

 15. Antal hundar vid start och i mål i respektive klasser:

Distans

Antal hundar

Vid start

I mål

160 pulka

Min. 1, max 4

1

160 släde B 6

Min. 5, max 6

4

160 släde C 6

Min. 5, max 6

4

160 släde B 8

Min. 7, max 8 5
160 släde C 8 Min. 7, max 8 5

300 pulka

Min. 1, max 4

1

300 släde B 8-12

Min 7, max 12

6

300 släde C 8

Min. 7, max 8

5

300 släde C 12

Min. 9, max 12

7

 

DOPING OCH MEDICINER
Tävlingen följer det svenska dopingreglementet. OBS: Det svenska dopingreglementet är hårdare än det gemensamma regelverket för WSA och IFSS.

I princip räknas all medicinering av hund som doping och all doping av hundar och förare är förbjudet. Om en deltagare blir påkommen med mediciner i släden/pulkan blir ekipaget diskvalificerad. Tänk även på att många mediciner har karenstid som gör att de inte kan ges inom ett visst antal dagar före tävlingen. På Svenska Kennelklubbens hemsida hittar du mer information kring medicinering av hund/-ar och aktuella karenstider. För att finna det nationella dopingreglementet går du in på www.skk.se, klicka på ’Prov och tävling’ och sedan på ’Regler, riktlinjer och lagar’. Välj ’Doping’ och sedan ’Regler och karenstider’. Längst ner på sidan finns ’Läs mer’ och här finns ’Nationellt dopingreglemente för hund’ samt ’ATC-listan’.

Viss medicinering är i undantagsfall tillåten. I dessa fall uppmanas föraren att kontakta tävlingsledningen i god tid före tävlingen för redovisning av aktuell medicin, detta för att undvika eventuella missförstånd.

Riksidrottsförbundets dopingreglemente för förare finns på www.rf.se.

 

BANANS MÄRKNING
Banan går huvudsakligen längs markerade skoterleder, där ledmarkeringen kompletteras med reglementsenliga skyltar med reflexer samt varningar vid vägövergångar. Vi följer WSA:s regelverk för märkning och du kan läsa mer om detta på WSA:s hemsida, www.wsa-sleddog.com.


GRÖNT KORT OCH FÖRARFÖRSÄKRAN
Svenska deltagare ska ha Grönt Kort och en privat ansvarsförsäkring. (SDSF:s tävlingslicens gäller INTE på Polardistans). För utländska förare gäller ”musher pass” och/eller dokumentation (gärna på engelska eller tyska) på privat ansvarsförsäkring, som täcker denna form av sportaktivitet, ska uppvisas vid registrering i sekretariatet.
 
KLASSER:

Polardistans 160 km

 

Polardistans 300 km

 

Pulka     1-4 hundar

VM

Pulka   1-4 hundar

VM

Släde B, 6 hundar

VM

Släde B,  8-12 hundar

VM

Släde C, 6 hundar

VM

Släde C,   8 hundar

VM

Släde B, 8 hundar

  Släde C, 12 hundar VM

Släde C, 8 hundar

     

 

OBLIGATORISK UTRUSTNING
Listan på den obligatoriska utrustningen finns på hemsidan. Datum och tider för utrustningskontroll finns i programmet på hemsidan. Är utrustningen inte komplett och godkänd av tävlingsdomare beläggs spannet med startförbud. Utrustningskontrollen ska vara utförd före respektive förar- och handlermöte. Spannen som startar på tisdagen besiktigas med förtur under måndagen. Stickprovskontroller kommer att genomföras under tävlingen. Utrustningen kontrolleras även vid målgång.
Obligatorisk utrustning som är förlorad eller gått sönder under tävlingen kan ersättas på checkpoint mot ett tidstillägg på 1 timme. Ev. byte eller ersättning ska godkännas av tävlingsledaren/domaren/checkpointsansvariga och det ska noteras i checkpointpärmen och rapporteras till sekretariatet. Om det vid stickprovskontroll och målgångskontroll saknas delar av den obligatoriska utrustningen får spannet ett tidstillägg på 3 timmar.
 
START
Tävlingen har ”öppen” start på planen framför den gula huvudbyggnaden på Särna Camping. Preliminära startfönster för respektive klasser finns i programmet på hemsidan. Spannen i respektive klass startas i den ordning de är redo, dock måste spannen få tilldelat en startordning från funktionär. Det ska minimum vara 2 minuter mellan starterna och flygande start är inte tillåten. Det kommer att finnas fordon och funktionärer som hjälper spannen fram till startlinjen för dem som vill ha hjälp.

 

VETERINÄRKONTROLL
 • Alla hundar skall genomgå en obligatorisk veterinärkontroll före start och vid målgång. Polardistans 300 har ytterligare två (2) obligatoriska veterinärkontroller i samband med de obligatoriska vilorna.
 • Polardistans 160 har obligatorisk veterinärkontroll på checkpointen, men ingen obligatorisk vila.  
 • För hundar äldre än 10 år skall veterinärintyg från egen veterinär uppvisas ej äldre än 10 dagar innan start. Hunden ska även godkännas av tävlingsveterinären för att få starta.
 • Alla hundar ska vara chipmärkta (tatuering godkänns inte).
 • Datum och tider för veterinärbesiktningen finns i programmet på hemsidan.

VETERINÄRHANDBOK
 • Vid registreringen får varje deltagare en veterinärhandbok. Denna skall lämnas till veterinären vid checkpoint i samband med den obligatoriska veterinärkontrollen. Ett spann får inte lämna checkpointen utan att veterinärhandboken har signerats.
 • Inga hundar får sättas av utan veterinärbesiktning. Alla avsatta hundar skall noteras i veterinärhandboken. Veterinären kan när som helst begära en ombesiktning innan ett spann får fortsätta tävlingen eller kräva en ombesiktning på nästa checkpoint. Ombesiktning kan även krävas på checkpointen för Polardistans 160 även om denna distans inte har obligatorisk vila.
 • Skador på hundar skall rapporteras till veterinären och noteras i veterinärhandboken. Veterinären rapporterar skador till tävlingsledningen.
 • Det är deltagarens ansvar att se till så att veterinärhandboken signeras.
 • Vid målgång skall veterinärhandboken lämnas till veterinären som kontrollerar spannet.
 • Borttappad veterinärhandbok medför diskvalificering!

HUNDBRICKOR
Alla hundar som startar på Polardistans ska vara märkta med hundbrickor som fästs i hundarnas halsband. Hundbrickorna erhålls vid veterinärbesiktningen och en depositionsavgift på 200 kr betalas KORT vid registreringen i sekretariatet. Depositionsavgiften återbetalas vid returnering av hundbrickorna i sekretariatet efter avslutad tävling, dock senast fredag den 10 mars kl. 15.00. Om mer än hälften av hundbrickorna saknas återbetalas inte depositionsavgiften.
 
CHECKPOINT
Längs banan finns en checkpoint som den tävlande måste passera. Polardistans 300 passerar checkpointen två (2) gångar och Polardistans 160 en (1) gång. På checkpointen finns det möjlighet att få halm och vatten samt lämna en skadad eller sjuk hund. Den tävlande har ansvar för att en lämnad hund hämtas från checkpoint av handler.
Sista tid för passering av checkpointen är fredagen den 10 mars kl. 04.00. Spannet ska ha lämnat checkpointen vid denna tidpunkt. Spann som lämnar checkpointen efter denna tidpunkt är avstängda från tävlingen. Stängningstidpunkten kan förlängas av tävlingsjuryn.
 
OBLIGATORISK VILA
Polardistans 160 har ingen obligatorisk vila, men kan ta ut en vila på checkpointen om så önskas.
Polardistans 300 har två (2) obligatoriska vilor – en vila på sex (6) timmar och en vila på fyra (4) timmar. Dessa ska tas ut på checkpointen och kan inte tas ut på ett stopp. Ordningen är dock valfri och vilan kan förlängas om så önskas.

FÖRAR- OCH HANDLERMÖTE
Förar- och handlermötet är obligatoriskt för förare och handler. Datum och tider för möten finns i programmet på hemsidan.

HANDLER
Handler får hjälpa till vid start och målområdet för att ta hand om förares hundar. På checkpoint får handler hjälpa till med att leda spannen in till och ut från checkpointen samt hjälpa spannet fram till anvisad plats. Handlern får stå vakt bakom släden om föraren sover, men får inte på något sätt hjälpa till med hundarna. Endast förarens egen handler får vistas runt spannet på checkpointområdet.

När spannet har parkerats på anvisad parkeringsstolpe, skall stolpen markeras med ekipagets startnummer (gäller endast PD300). Handler eller föraren ansvarar för att ha med sig startnumret som erhålls i sekretariatet vid registreringen. Startnumret sätts fast av en funktionär på parkerings stolpen och spannet parkeras vid samma stolpe vid andra (2:a) passeringen. Detta för att begränsa ev. smittspridning.

Handlers och förare kan träffas inom det markerade området runt elden. Avsatta hundar tas emot av handlern vid det markerade området runt elden.

Om en förare inte har en egen handler ska detta meddelas i sekretariatet vid registreringen. Om en handler ska hjälpa flera spann så ska även detta meddelas vid registreringen.

DEPÅ OCH DEPÅSÄCK (ENDAST POLARDISTANS 300)

OBS! Endast hundmat får finnas i depåsäcken.
Föraren har med sig egna säckar som handler ansvarar för att de finns på anvisad plats på checkpointen. Säckarna ska vara tydligt märkta med namn och startnummer. Depåsäck får endast innehålla kall eller torr hundmat (inte blötlagd eller uppvärmd och inga kylväskor/boxar). Föraren hämtar själv sina depåsäckar från anvisad plats och returnerar tom/använda säckar till samma plats. Handler ansvarar för att hämta tomma/använda säckar. Detta gäller också om spannet avbryter tävlingen. Kontroll av depåsäckar kommer att genomföras. OBS! Endast hundmat får finnas i depåsäcken.
 
HALM OCH VATTEN
Halm och vatten finns på checkpointen till alla spann. Halmen läggs på släden vid ankomst till checkpointen och vatten hämtar föraren själva från anvisad plats. Vattendunkar skall returneras till samma plats som den hämtats ifrån så fort som möjligt. Handler ansvarar för att plocka upp ALL halm när spannet har kört ut från checkpointen på väg till mål. Krattor och soppåsar finns på checkpointen.
 
NUMMERLAPP OCH VÄSTAR
I samband med registreringen i sekretariatet erhålls en nummerlapp (orange) som ska finnas på släden/pulkan under hela tävlingen. Ytterligare en förarväst erhålls som föraren ska ha på sig under hela tävlingen. Även handlerväst delas ut i samband med registreringen och handlers ska vara iförd denna väst så snart han/hon hjälper spannet vid start och mål samt på checkpointområdet. Nummerlapp, förarväst och handlerväst skall lämnas till funktionär vid målgången. Debitering utgår för icke returnerade västar.

HUNDAR I BIL
Hundar som under tävlingen tas in i en bil, ett hus eller liknande får inte fortsätta tävlingen.
 
HJÄLP
Funktionär eller handler får hjälpa till med att styra spannet in och ut från checkpoint. Funktionärerna anvisar plats för kortare eller längre stopp. Förare har inte rätt att ta emot någon annan hjälp under tävlingen annat än för att styra, bromsa och hålla spannet vid checkpoints. Hjälp att dra igång spannet är inte tillåtet.
Vid trasig släde/pulka/skida/stav får föraren ta emot hel släde/pulka/skida/stav från handlern. Överlämningen ska ske på checkpoint om inte annat är godkänt. Bytet ska godkännas av domaren, tävlingsledaren eller den checkpointansvariga. Föraren ska packa om själv och sedan lämna den trasiga släden/pulkan/skidan/staven till handlern. I övrigt får ingen hjälp ges under tävlingen.
 
DÖD HUND
Om en hund dör under tävlingen ska den transporteras till checkpoint/mål. Hunden skall transporteras i släden och vara övertäckt vid ankomst till checkpoint/mål. Föraren ska vid ankomsten kontakta veterinär eller tävlingsledning. Om möjligt ska föraren eller dennes handler förvarna veterinär eller tävlingsledaren om att en hund har dött. Om möjligt kan hunden hämtas upp på avtalad plats. Föraren kan fortsätta tävlingen om en första kontroll visar att hunden har dött av andra orsaker än vanvård.
 
PROTEST
Eventuell protest ska meddelas skriftligen på anvisad blankett, senast en (1) timme efter målgång. Protestavgiften är 300 kr.

1/
Arrangör I samarbetemed:

 
 

Sponsorer 2018

Kontakt Sponsorer: Jessica Cerny, +46 (0)73 628 09 79

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

POLAR Tidningsannonörer 2018

Kontakt: Leo Kirgios +46 76 906 47 74  email leo.kirgios@gmail.com

   
   
   
     
         
         

Social Media

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedInstagram PolardistansWorld Sleddog AsocciationSvenska Polarhundklubben SPHK

Polardistans Facebook

Adress / Vägbeskrivning

Polardistans

 

Särnavägen 106 790 90 Särna Sverige
Koordinater

 

System RT90
Särna Camping x 6844961 y 1359389

 

System WGS84 Latitud Longitud
Särna Camping N 61° 41' 34.74" E 13° 8' 51.90" icon-map-marker

Bank

BG 5574-8404
Polardistans
IBAN NO: SE58 8000 0836 8398 4336 6932  
BIC/SWIFT: SWEDSESS.
Ange namn, adress, telefon och e-postadress betalningen.

Faktureringsadress:

SPHK (Svenska Polatrhundklubben)
C/O Paulsson
Nygårdsvägen 114-0
23191 Trelleborg 
Sweden

Org. Nr. : 883201-1046

Tjänsten

Tullverket - Detta är en sammanfattande information om att föra hundar till Sverige.
Jordbruksverket - Detta är en sammanfattande information om att föra hundar till Sverige.


Travelling with dogs and catsPDF

Polardistans